Tkaniny z nadrukiem

W każ­dej for­mie — koszulkę czy kami­zelkę kulo­od­porną. Posłu­gu­jemy się tu tech­niką sito­dru­kową lub trans­fe­rową (w połą­cze­niu z sito­dru­kiem lub off­se­tem) — for­mu­larz zapy­ta­nia o cenę.