Adres

Gra­fi­kon sc. Marek Milan & Grze­gorz Kuc
Ludo­mira Różyc­kiego 1c
51–608 Wrocław

tele­fony
naświe­tlar­nia  +48 71 345 90 74
fax +48 71 347 95 70

Grze­gorz Kuc +48 502 227 371
Marek Milan +48 607 986 572

poczta elek­tro­niczna
ogólny biuro@grafikon.net.pl
dział han­dlowy handlowy@grafikon.net.pl